Hakkımızda

MİSYONUMUZ
Akıllı Çocuklar Gündüz Bakımevi okul öncesi kurumlarından biri olmanın gururunu yaşıyoruz.
Öğrenciler, bilgiyi ezbere dayalı olarak değil, araştırarak, sorgulayarak, yaparak ve yaşayarak edinirler.
Çocuklar, özdisiplini ve benlik saygısı gelişmişi toplumda birey olarak yer aradığının farkında olan
, paylaşımcı, kendini ifade edebilen, sorumluluk sahibi, kendi haklarını korurken başkalarının haklarına saygı gösteren,
gelenek ve göreneklerimize karşı duyarlı, doğayı koruyan ve Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı bireyler olmak üzere eğitim alırlar.
Akıllı Çocuklar Gündüz Bakımevi olarak, ailelerimizin katılımını gönülden desteklemekte ve öğretmenlerimizle birlikte çocuklarının
eğitimiyle ilgili sorumlulukları paylaşabilecekleri ve sınıflarında çocuklarıyla birlikte vakit geçirebilecekleri bir ortam sunmaktayız.
VİZYONUMUZ
Çocuklara, onların daha sonraki eğitimlerine temel oluşturacak kaliteli eğitim veren,çalışanlarının ve velilerinin bu okulda olmaktan mutluluk ve gurur
duyacağı bir okul olmaktır.
Çocuğun öğrenme ve bilgi edinmede zihinsel kapasitesi için çevre ile etkileşimini sağlayan,
çocukların bireysel ilgilerine göre okul içinde bilim odası, sanat odası, müzik odası gibi alanlar oluşturabilen,
Çocuklara kendi etkinliklerini seçebildikleri ortamlar hazırlayarak , onların, plan oluşturma, izleme, uygulama, tamamlama ve yorum yaparak
kendilerini ifade etme ve öz disiplin yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanıyan…