Çocuk Gelişiminde İlkeler

Çocuk Gelişiminde İlkeler

Her canlı kendi türünün gelişim ilkelerine göre büyür, olgunlaşır ve öğrenir. İnsanın da kendine özgü gelişim ilkeleri vardır. Bu ilkeleri göz önüne almadan çeşitli dönemlere ait gelişim özelliklerini tanımak zordur. Gelişimi anlayabilmek ve yorumlayabilmek için bu ilkelerin dikkate alınması gerekir. Bu ilkeler şu şekilde sıralanabilir:

– Gelişim, biyolojik faktörlerden ve çevreden etkilenir.
– Gelişimde bireysel farklılıklar vardır.
– Gelişimde kritik dönemler vardır.
– Gelişimde bir sıra vardır.

* Gelişim baştan ayağa doğrudur.
* Gelişim içten dışa doğrudur.
* Gelişim genelden özele doğrudur.

– Gelişimde çevresel faktörlerin etkisi, gelişimin hızlı olduğu zaman çok; yavaş olduğu zaman ise azdır.
– Gelişim, nöbetleşerek devam eder ve bir alandaki gelişimin hızı her yaşta aynı değildir.
– Gelişim, süreklidir ve belli aşamalardan geçerek gerçekleşir.
– Gelişim, bir bütündür ve gelişim alanları birbiri ile etkileşim hâlindedir.
– Gelişim, genellikle başladığı hızda devam eder.